BIAŁE GŁOSY Z UKRAINY

CHÓR FOLKLORYSTYCZNY „GORYNA”
SERGIJ WOSTRIKOW
dyrektor artystyczny

CZAS TRWANIA 120 min. z przerwą


Goryna to słowo z prastarego dialektu – tak na Rówieńskim Polesiu nazywali czerwoną nitkę, którą haftują ubrania na Polesiu. Takimi nićmi są również haftowane stroje członków zespołu. Folklorystyczny zespół GORYNA reprezentuje tradycje Polesia. Program wybierany jest z regionalnego folkloru zapisanego we wciąż na nowo odkrywanych materiałach. Zróżnicowane formy wykonawcze zespołu (chór męski, żeński, trio, duet, solo, grupa instrumentalna) przedstawiają poleskie kolędy i szczodrówki, wiosenne pieśni obrzędowe, utwory świętojańskie, pieśni z czasu żniw, fragmenty obrzędów tradycyjnego poleskiego wesela, „andrzejowskich wieczornic”, a także pieśni związane z postem i pieśni – modlitwy. GORYNA jest multilaureatem Ogólnoukraińskich i Międzynarodowych konkursów i festiwalów w: Serbi, Rosji, Polsce, Włoszech, Białorusi, Macedoni, Słowacji. Uczestnikami zespołu są studenci i absolwenci Państwowego Humanistycznego Uniwersytetu Rówieńskiego.


 

Projekt współorganizowany z Fundacją Cultura Animi (www.cultura.org.pl)